Posts

, ,

Beroepsorganisatie van een deurwaarder belangrijker dan een brancheorganisatie voor incassobureau’s

Incassobureau Juristu draagt na 10 dagen de incasso over aan de deurwaarder

De kwaliteit van een incassobureau ligt aan de aanpak van het minnelijke incasso traject. Er zijn incassobureau’s die blijven debiteuren maanden lang aanmanen, bellen en lastig vallen tot en met social media praktijken toe. In 99% van de gevallen zal dit niet zorgen voor betaling door een debiteur. Zinloos dus.

Professioneel incassobureau zoals incassobureau Juristu staakt na 10 dagen het minnelijke traject

Incassobureau Juristu heeft gekozen voor deze aanpak, aangezien een langer minnelijk traject geen enkele zin heeft. Tevens betalen 85% van de debiteuren binnen 10 dagen! De debiteur is door onze opdrachtgever al vele malen gebeld, aangemaand per post, per mail etc. Dan heeft incassobureau Juristu de incasso opdracht ontvangen. De debiteur krijgt in 10 dagen de volgende acties over zich heen:

 1. in gebreke stelling brief, per mail en per post;
 2. sms naar de debiteur, incassobureau Juristu heeft ene vordering op u;
 3. een aanmaning per mail en per post;
 4. het incasso callcenter belt 3-4 maal naar de debiteur;
 5. de debiteur ontvangt weer een brief per mail en post, nog 5 dagen de tijd om minnelijk te betalen;
 6. de debiteur ontvangt weer een brief per mail en post, nog 48 uur de tijd om minnelijke te betalen;
 7. de debiteur ontvangt de laatste brief, de dagvaarding is in aanmaak;
 8. de opdrachtgever geeft opdracht om over te gaan tot een rechtelijke procedure;
 9. incassobureau Juristu maakt een dagvaarding met bewijzen/producties;
 10. de deurwaarder betekent de dagvaarding bij de debiteur, nu gedaagde en zal binnen 14 dagen voor de rechtbank verschijnen

De kwaliteit van incassobureau Juristu zal dus in 10 dagen tijd worden bepaald, daarna zetten wij het immers door naar de deurwaarder. Die is gebonden aan alle wettelijke regels die geregeld zijn via de beroepsorganisatie Deurwaarders wet en regelgeving!

Een incassobureau start een vordering eerst minnelijk

Zodra u een aanmaning krijgt van een incassobureau, weet u in 99% van de vorderingen waar het over gaat. U heeft alleen zo uw redenen om het niet te betalen. In veel gevallen krijgt een incassobureau een hele rits aan excuses. De volgende excuses, smoezen en of redenen staan in de top 10:

 1. U moet het betalen, maar wil het niet betalen;
 2. U bent het niet eens met de vordering;
 3. Het werk/product is niet goed, daar betaald u niet voor;
 4. U heeft geen factuur gehad;
 5. U weet niet waar dit over gaat;
 6. U ontkent de vordering volledig;
 7. Er waren geheel andere afspraken;
 8. U heeft het allang betaald;
 9. U betaald snel aan het bedrijf, om incassokosten te besparen;
 10. U heeft niets meer, van een kale kip kunnen we niet plukken.

Dit zijn er nog maar 10, terwijl wij als incassobureau nog talloze smoezen krijgen te horen uiteraard. Indien er geen enkele betaling komt door middel van minnelijke incasso, dan begint de gerechtelijke incassoprocedure. Met andere woorden, de taken worden overgenomen door de deurwaarder die verplicht is aangesloten bij de beroepsorganisatie KBVG.nl

Waarom zijn er maar 23 incassobureau’s aangesloten bij een brancheorganisatie?

Omdat het ook onzin is om aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie voor incassobureau’s. Een incassobureau heeft immers geen wettelijke macht en kan dus ook niet veel meer dan aanmaningen versturen en bellen. Wat een incassobureau wel kan doen is stoppen met de minnelijke incasso en de deurwaarder een dagvaarding laten betekenen. Dan gaat de minnelijke procedure over in een gerechtelijke procedure. Deze dagvaarding heeft het incassobureau dan wel gemaakt. De gerechtsdeurwaarder is verplicht aangesloten bij een beroepsorganisatie en die houdt toezicht op de deurwaarders. Een deurwaarder moet zich aan allerlei regels en voorwaarden houden die bij wet geregeld zijn.

Er zijn maar 23 incassobureau’s aangesloten, omdat het geen enkel toegevoegde waarde heeft, betreft de kwaliteit van een incassobureau.

Beroepsorganisatie van een deurwaarder is verplicht.

Incassobureau Juristu heeft een duidelijke werkwijze. De 10 dagen minnelijke incasso. Geen betaling en of regeling, dan kunt u een dagvaarding verwachten van de gerechtsdeurwaarder en dan moet u voorkomen bij de rechtbank, met alle gevolgen van dien. Wij als incassobureau gaan alle kosten zien te verhalen op de debiteur. Zodra er vonnis c.q. beschikking van de rechtbank is, dan gaat de deurwaarder beslagen leggen op de bezittingen en of inkomsten van de debiteur.

Elke deurwaarder is gerechtsdeurwaarder en heeft een eed af moeten leggen en is aangesloten bij de beroepsorganisatie KBVG.nl

Onderschat de minnelijke incasso van incassobureau Juristu nooit!

Wij als incassobureau Juristu starten elke incasso op minnelijke basis. U kunt dan betalen en of een regeling treffen. Doet u dat niet binnen 10 dagen, dan maken wij een dagvaarding en dienen wij de zaak in bij de rechtbank. Eén van onze samenwerkende deurwaarders zal de dagvaarding aan u persoonlijk betekenen. Binnen 14 dagen moet u dan voorkomen bij de rechtbank. Alle kosten gaan we op de debiteur zien te verhalen. Voorkomen is beter dan genezen. Betaal gewoon op tijd en uiterlijk binnen 10 dagen. Dat scheelt u een hoop geld en tijd.

Incasso indienen kan hier

Nu-Incasseren

 

 

 

,

Incasseren via een incassobureau, een succesvol traject!

Incasseren via een incassobureau, een succesvol traject!

Maanden bent u aan het aanmanen, bellen en mailen om uw vordering binnen te krijgen. Het lukt maar niet om uw vordering te incasseren. Dan bent u het zat, u geeft uw vordering uit handen van een incassobureau. Een succesvol incassobureau gaat direct over tot actie en gaat de debiteur/wanbetaler direct aanmanen per mail, post en per telefoon. In 855 van de gevallen betaald de debiteur/wanbetaler dan wel binnen 10 dagen!

Hoe kan dat?

De debiteur/wanbetaler ziet de bui dan al hangen en wil een dagvaarding voorkomen. Een incassobureau dreigt immers direct met dagvaarden indien er niet betaald wordt door de debiteur/wanbetaler.

Dagvaarden kosten verhalen op debiteur/wanbetaler

Een incassobureau maakt een dagvaarding op en zal deze indienen via de deurwaarder bij de rechtbank. De debiteur/wanbetaler moet dan voorkomen. De debiteur/wanbetaler kan zich dan verweren. komt de debiteur/wanbetaler niet dan zal er een verstekveroordeling volgen en kunnen wij de deurwaarder opdracht geven beslagen te leggen op roerende zaken en of andere zaken die op naam staan van de veroordeelde.

Van minnelijke incasso tot gerechtelijke incasso

De enige weg tot succesvol incasseren is ook eerst proberen minnelijk te incasseren. De debiteur/wanbetaler is dan alleen de incassokosten verschuldigd. Indien de debiteur/wanbetaler niet betaald aan het incassobureau dan is de enige weg om over te gaan op gerechtelijke incasso. De debiteur/wanbetaler weet dat de eiser griffierecht moet betalen. Dus hoopt de debiteur/wanbetaler dat de eiser niet gaat dagvaarden. Het griffierecht zal de gedaagde bij ene veroordeling altijd moeten betalen, dus is het ene kwestie van voor schieten van het griffierecht.

Vonnis c.q. beschikking

Met een vonnis c.q. beschikking kan het incassobureau de deurwaarder opdracht geven om beslagen te leggen op goederen en of zaken die op naam van de veroordeelde staan te veilen. Meestal komt het niet zo ver en gaat de veroordeelde dan over tot betaling. De enige oplossing om dus uw vordering te incasseren is uiteindelijk de debiteur/wanbetaler te dagvaarden. Bij grote vorderingen kunt u ook vooraf aan een dagvaarding reeds beslag leggen op ene bankrekening van gedaagde, dit ter voorkoming dat er aan het eind geen verhaalbaarheid meer is bij gedaagde. Informeer bij uw jurist van het incassobureau, die kan u adviseren.

Vordering te incasseren?

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

,

Onderschat een brief of mail van een incassobureau nooit!

Onderschat een brief of mail van een incassobureau nooit!

Zodra u een brief heeft ontvangen van een incassobureau is het zeer belangrijk om daar serieus mee om te gaan. Kijk direct wat de vordering betreft en indien u weet dat deze vordering terecht is, dan direct betalen. Hiermee voorkomt u hogere kosten! Veel mensen zitten met veel brieven van incassobureau’s en kunnen deze niet niet allemaal tegelijk betalen. Dan is het nog belangrijker om hier actie op te ondernemen. Bel het incassobureau en tref een regeling. Meeste incassobureau’s hebben opdracht om geld te incasseren en gaan ook akkoord met een redelijke regeling.

Bent u het niet eens met de vordering?

Reageer dan per mail naar het incassobureau en motiveer dat met betreffende stukken. Indien u dit niet kan onderbouwen, dan zal het incassobureau de procedure gewoon door zetten. Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben. Ten eerste krijgt u meer brieven en zal u diverse malen mensen van het incassobureau aan de telefoon krijgen.

Wat zal er gebeuren indien u niet gaat reageren naar het incassobureau?

Het incassobureau zal de minnelijke incasso om gaan zetten naar een gerechtelijke procedure. Dit zijn zeer kostbare procedures. Deze kosten zal het incassobureau ook op de debiteur zien te verhalen. U moet dan immers voorkomen bij de rechtbank. Veel mensen reageren nergens op en gaan ook niet naar de rechtbank. Dit heeft dan ook weer grote gevolgen voor de debiteur/wanbetaler. Deze zal dan een veroordeling krijgen om alles te betalen.

De deurwaarder staat aan de deur

De deurwaarder heeft nu een vonnis/beschikking en kan hiermee beslag leggen op uw loon, bankrekening nummer of zelfs uw roerende goederen als auto en of zelfs uw huis veilen. Ook zal het incassobureau deze kosten op de debiteur gaan verhalen.

Heeft een incassobureau geen bevoegdheden?

Een incassobureau kan zelf geen beslag leggen, maar dat is wel een grote denkfout. Het incassobureau geeft gewoon een advocaat de opdracht om beslag te leggen. Ook maakt het incassobureau zelf de dagvaarding, maar zal deze laten betekenen door de deurwaarder. Kortom het incassobureau zelf heeft deze bevoegdheden niet, maar is wel degene die dit allemaal aan zal sturen. Van beslaglegging door een advocaat tot betekenen van een dagvaarding door de deurwaarder!

Incasso indienen?

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

Heeft dagvaarden wel zin bij incasso vorderingen onder de 1000 euro?

Heeft dagvaarden wel zin bij incasso vorderingen onder de 1000 euro?

Vaak krijgen we deze vraag, ons antwoord is:

“JA!”

Mits er een voor onderzoek is gedaan naar debiteur, er moet immers wel verhaalbaarheid zijn. Is er geen verhaalbaarheid dan maakt u kosten en bij geen verhaalbaarheid is het zonde om kosten te maken. Alle kosten die er gemaakt worden in een gerechtelijke incasso procedure zullen verhaald zien te worden op de debiteur/wanbetaler.

Wat is verhaalbaarheid

Bij een vordering van onder de € 1.000,- is er al gauw verhaalbaarheid. De debiteur heeft een baan of uitkering waar op we na het vonnis, de zogenaamde beschikking beslag kunnen leggen op het loon en of uitkering. Dan is er nog de beslagvrije voet, indien de debiteur/wanbetaler al meer beslagen heeft dan toegestaan, dan komt u op de lijst schuldeisers. Vroeg of laat bent u dan toch aan de beurt om te incasseren. Een natuurlijk persoon heeft immers altijd minimaal een uitkering waar de deurwaarder beslag op kan leggen. Bij een bedrijf is het belangrijk om te weten in wat voor constructie de vennootschap is. Indien een eenmanszaak dan vervalt het ook naar privé, vof ook, maar een bv en een nv weer niet. Zijn deze vennootschappen onterecht uitgeschreven dan kunnen we de directeur in privé aansprakelijk stellen.

Incasso procedure met dagvaarding van € 100,-

Het komt niet veel voor, maar soms komt het voor. Een incasso dagvaarding van een vordering van € 100,-. De opdrachtgever was het zat, telkens betaalde deze man niet en uiteindelijke betaalde hij pas na 6 maanden. Nu verschool hij zich achter een bedrijfje wat reeds onterecht was uitgeschreven uit de kvk. Wij dagvaarden de debiteur in privé. Hij kwam niet opdagen en werd dus bij verstek veroordeeld. De vordering van € 100,- was € 980,- geworden. De debiteur/wanbetaler was woedend, maar onterecht. Hij heeft het in 3 termijnen afbetaald.

Een goede dagvaarding is onderbouwt met goede producties

Zorg er voor dat u uw dossier compleet heeft van elke klant. De klant waar u het niet van verwacht kan zo maar in eens niet meer betalen. Het was zo’n aardige klant, ik ken hem al 20 jaar, en al dat soort uitspraken en meer, zorgen niet voor een goed dossier. De volgende zaken moet u op order hebben:

 1. opdracht/bestelling
 2. leveringsbon/aanvang werk
 3. factuur
 4. wik brief
 5. uit besteden na 14 dagen aan Juristu

Dien nu uw incasso in:

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

Een goede dagvaarding is afhankelijk van de juiste producties

Een goede dagvaarding is afhankelijk van de juiste producties van de opdrachtgever

Een opdrachtgever legt een vordering bij een incassobureau neer, hij weet het zeker dat hij geld moet ontvangen van de debiteur. Maar is dat ook zo? Wie eist die bewijst is nog steeds in veel gevallen noodzakelijk in de rechtbank. Rechters kijken in eerste instantie naar de eerste overeenkomst.

Overeenkomst

Wat is er overeengekomen? Is het een huur overeenkomst? is het een opdracht tot dienstverlening? is het een bestelling? Is het een lening? Heeft u deze stukken goed omschreven met elkaar, dan zal een gerechtelijke procedure grote kans van slagen hebben. Want dat zijn de stukken waar de rechter naar kijkt. Duidelijke afspraken. Indien u deze afspraken niet duidelijk zijn, dan komen er al weer vragen als: Wat is er tussen partijen afgesproken?

De factuur/ de termijn betaling

U heeft dus een incasso op een debiteur, dit moet duidelijk worden omschreven hoe deze vordering tot stand is gekomen.  Heeft de debiteur al diverse malen betaald, dan is dat ook een aantoonbaar bewijs van akkoord op de vordering die u heeft op de debiteur. De debiteur zal zich dan moeten verweren dat dit bijvoorbeeld niet zou kloppen. In veel gevallen valt de debiteur dan door de mand en zal de rechter ook vragen tijdens een comparitie, waarom heeft u dan wel betaald? U was het toch niet eens met de vordering? Waarom betaald u dan? Dan zal de debiteur zich moeten verweren en dat zal niet makkelijk zijn.

De dagvaarding en de producties

De dagvaarding is het verhaal tussen partijen en de producties zijn de stukken die bewijzen dat de vordering terecht is. Zorg dus voor een goed dossier alvorens te starten met een dagvaarding. Zorg ervoor dat ie van elke klant of elke debiteur een dossier heeft. Het dossier kan altijd een keer fout gaan. En indien u moet dagvaarden dan is een goed dossier de basis van uw dagvaarding.

De deurwaarder

De deurwaarder speelt ene grote rol in de dagvaarding. Zodra de dagvaarding klaar is den betekend de deurwaarder deze bij de gedaagde. Zodra er een vonnis is dan zal de deurwaarder beslag gaan leggen bij niet betalen!

 

Door de nieuwe EEX-verordening kan incassobureau Juristu in heel Europa dagvaarden.

Checklist: Procederen In De Europese Unie Volgens De Nieuwe EEX-Verordening

Dit artikel geeft een handleiding voor het uitzoeken van de vraag, welke rechter bevoegd is. Ook zult u er tips en trucs vinden voor het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van Nederlandse vonnissen in Duitsland.

 1. De bevoegde rechter

Nog voordat een dagvaarding kan worden uitgebracht, moet de vraag worden beantwoord welke rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

De belangrijkste bevoegdheidsregelingen in de EEX-Verordening luiden als volgt:

 • In beginsel geldt er vrije forumkeuze: de partijen van een toekomstige rechtszaak kunnen onafhankelijk van hun woonplaats (of in het geval van bedrijven: hun zetel) de bevoegdheid van een willekeurig gerecht in de Europese Unie afspreken. Deze afspraak moet echter zo gemaakt worden, dat beide partijen hiervan kennis konden nemen. Dit kan bijvoorbeeld door een dergelijke bepaling op te nemen in de algemene voorwaarden. Voorwaarde is echter wel dat deze correct ter hand gesteld worden en daarmee onderdeel uitmaken van het contract.
  Belangrijk: Consumenten, werknemer en verzekeringnemer mogen door een dergelijke bepaling geen nadeel ondervinden. Wordt bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden een rechtbank bevoegd verklaard, die volgens de regelingen in de EEX-Verordening bij een geschil met een consument niet bevoegd was geweest, dan is de desbetreffende regeling in de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig.
 • Geschillen omtrent onroerende zaken moeten altijd aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank die bevoegd is kennis te nemen van geschillen in het arrondissement waar de onroerende zaak gelegen is.
 • Voor arbeidsovereenkomsten, verzekeringscontracten en overige overeenkomsten met consumenten geldt: de consument heeft bij het aanhangig maken van een procedure tegen de werkgever, verzekeraar en ondernemer de keuze tussen meerdere bevoegde rechters. Naar zijn keuze kan hij een zaak in de woonplaats  van de werkgever, verzekeraar of ondernemer aanhangig maken, maar hij kan ook kiezen de zaak in zijn eigen woonplaats aanhangig te maken. Bij verzekeringsgeschillen kan ook nog gekozen worden voor de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Dit geldt echter niet voor de werkgever, verzekeraar of ondernemer, zij dienen (in beginsel) een geschil jegens een consument aanhangig te maken in diens woonplaats.
 • Voor geschillen tussen ondernemers geldt: de ondernemer kan een vordering jegens een andere ondernemer altijd bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de tegenpartij aanhangig maken. Daarnaast kan in veel gevallen ook gekozen worden om de zaak aanhangig te maken in de plaats van uitvoering van een overeenkomst.

2. De keuze uit de verschillende procedures

Naast de vraag omtrent de bevoegde rechter, moet men bij grensoverschrijdende procedures ook aandacht besteden aan de procedurevorm. Ieder land beschikt over verschillende procedures met verschillende voorwaarden. Anders dan in Nederland heeft het incasseren van vorderingen in een kort geding-zaak in Duitsland (bijna) geen kans van slagen. Een Nederlandse schuldeiser kan beter kiezen voor het aanhangig maken van een zogenaamde Mahnverfahren (een formele procedure, waarin een vordering niet getoetst wordt). Voor het maken van een keuze voor een nationale procedure is het een schuldeiser ook aan te raden een blik op de Europese procedures te werpen. De Europese wetgever heeft de schuldeiser namelijk ook de Europese betalingsbevelprocedure (vergelijkbaar met het Duitse Mahnverfahren) en de Europese procedure voor geringe vorderingen ter beschikking  gesteld. Beide procedures kunnen zonder advocaat door de schuldeiser met behulp van een formulier aanhangig gemaakt worden. Zonder het moeten schrijven van een dagvaarding en vaak ook zonder hoorzitting kunnen schuldeisers op deze manier een geldige titel verkrijgen.

Indien er sprake is van een grotere geldvordering, die tevens door de schuldenaar betwist zal worden, moet men echter de weg van “normale” burgerrechtelijke procedures kiezen en doet men er verstandig aan een advocaat in te schakelen.

3. Betekenen over de grens

In alle grensoverschrijdende procedures moet reeds bij  het aanhangig maken van de procedure rekening worden gehouden met de betekening van de dagvaarding bij de wederpartij in het buitenland. Hierbij komt de zogenaamde Europese Betekeningsverordening kijken. In beginsel werkt een betekening als volgt. Men draagt de desbetreffende stukken aan de verzendende instantie over en deze zal de stukken dan aan de ontvangende instantie doen toekomen. Voor iedere lidstaat zijn verzendende en ontvangende instanties vastgelegd. In Duitsland wordt dit door de rechtbank verzorgd waar de zaak aanhangig is en voor buitengerechtelijke stukken door de afdeling kanton van de rechtbank in het arrondissement  waar de verzender zijn woonplaats heeft. In Nederland wordt dit meestal door de deurwaarder verzorgd.

Een handig overzicht kan men op de volgende website vinden:

http://www.dzw.gr/f129c

Een belangrijk punt bij een grensoverschrijdende procedure is de vertaling van de stukken. De verzendende partij kan ervoor kiezen de stukken zonder vertaling te laten verzenden. Hierbij loopt hij echter het risico dat de ontvanger binnen één week na ontvangst bezwaar aantekent en er dan alsnog een vertaalde versie betekend moet worden.

Procedurele nadelen ontstaan hierdoor meestal niet. Als beslissende datum van betekening geldt namelijk in beginsel de datum waarop de eerste stukken ontvangen zijn – mét de gewenste gevolgen, zoals bijvoorbeeld stuiting van de verjaring van een vordering van de verzender. Indien er echter een termijn voor de ontvanger geldt, bijvoorbeeld voor het indienen van een verweerschrift, dan gaat deze termijn pas lopen nadat de ontvanger, die hierop beroep doet, een vertaling van de stukken in zijn moedertaal ontvangt.

4. Geen exequaturprocedure meer!

Indien een schuldeiser een titel heeft verkregen, wil hij deze ook ten uitvoer leggen.

Hierbij moet een verschil gemaakt worden tussen de verschillende procedures. Alle titels die  volgen uit een procedure op tegenspraak, bijvoorbeeld een uitspraak in een Nederlandse kortgedingprocedure of een bodemprocedure in zowel Duitsland als Nederland, moeten volgens de EEX-Verordening ten uitvoer worden gelegd. In het geval van onbetwiste vorderingen, dus procedures waarin de schuldenaar geen verweer heeft gevoerd, bijvoorbeeld verstekvonnissen, kortgedingprocedures in Duitsland, kostenveroordelingen of indien de schuldenaar het bestaan van de vorderingen heeft toegegeven, kan de titel ook volgens de EET-Verordening ten uitvoer worden gelegd. De EET-Verordening is reeds sinds 2005 in werking en voorziet voor dergelijke titels geen procedure voor de erkenning.

Vóór het in werking treden van de nieuwe wetgeving moest de schuldeiser een titel volgens de EEX-Verordening in het land van de executie laten erkennen. Dit werd nu aangepast en ook voor alle procedures op tegenspraak die ná 10 januari 2015 aanhangig werden gemaakt, geldt inmiddels dat een tenuitvoerlegging ook zonder erkenningsprocedure mogelijk is. Er dient slechts het formulier volgens art. 53 EEX-Verordening (in bijlage 1 van de Verordening) bij de rechtbank worden opgevraagd. Dit formulier moet worden afgegeven in de taal van het land waar de executie plaats moet vinden.

Tip: het desbetreffende formulier in de desbetreffende twee talen uitprinten en naast elkaar leggen. Dan het formulier in de onbekende taal aan de hand van het formulier in de moedertaal zelf invullen en bij de rechtbank aanleveren. Dit voorkomt fouten!

Bij het ten uitvoer leggen in het buitenland moet er opnieuw rekening worden gehouden met de wijze van betekening en de verschillende nationale regelingen omtrent de executieprocedure. Door het in werking treden van de nieuwe EEX-Verordening en het daarmee verdwijnen van de exequaturprocedure zal dit veel goedkoper worden.

Checklist:

√ Forumkeuze in algemene voorwaarden toegestaan!

√ Echter niet tegenover consumenten, verzekeringnemers en werknemers!

√ Europese procedures overwegen

√ Rekening houden met de wijze van betekenen in het buitenland → vertaling?

√ Geen erkenning van vonnissen (meer) nodig, wel formulier aanvragen!

Nationaal of internationale vordering?

mail dan naar info@juristu.eu

of vul het formulier nu incasseren direct in!

Een kansloze incassozaak blijkt toch te incasseren!

Een kansloze incassozaak blijkt toch te incasseren!

Dagelijks krijgen wij incasso zaken binnen, waar de klant dan al van denkt: “het is een kansloze zaak, maar ik wil toch niet dat diegene hier zo maar mee weg komt!”

Juristu gaat deze uitdaging altijd aan. Namen zijn uit privacy redenen verzonnen. Onze klant Jansen heeft een bedrijfspand verhuurd aan Achmed. Achmed tekent een huurovereenkomst en betaald de borg en de eerste 2 maanden de huur. Dan komt er een politie-inval, er is namelijk een wietplantage ontdekt in het gehuurde. Achmed wordt ingerekend en moet voorkomen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chaos na de inval

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jansen heeft enorme kosten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onverhuurbaar voor lange periode

Schadepost is enorm, veroorzaakt door Achmed

Jansen zit ondertussen met een enorme schadepost, de politie heeft de ruimte in onderzoek en Jansen kan niet opruimen en ook niet verhuren. Achmed moet voor komen en Jansen krijgt van OM een schadevergoeding van € 1.800,-. Achmed biedt geen verhaalbaarheid en betaald niet. Jansen geeft pas na een jaar de vordering aan Juristu. Jansen denkt immers dat de vordering toch kansloos is. Juristu heeft Achmed samen met de deurwaarder snel gevonden.

Beslag op uitkering van Achmed

Achmed heeft een uitkering en moet € 100,- per maand betalen. Achmed doet dit ook, anders kan de deurwaarder het geld van zijn uitkering inhouden.

Kansloze incasso van Achmed

Jansen had ook aan Juristu aangegeven nog achterstallige huur te vorderen op Achmed, maar Jansen denkt laat maar, want ik moet dan Achmed gaan dagvaarden en dan kost weer tijd en negatieve energie.  Jansen gaat in eerste instantie niet over tot incasseren van de achterstallige huur á € 6.532,59 van Achmed.

Jansen krijgt nu een dagvaarding van Achmed, wat nu?

Wat scherts de verbazing van Jansen, Achmed heeft een advocaat onder toevoeging ingehuurd (gratis rechtsbijstand van de overheid voor mensen zonder of met een heel laag inkomen) en dagvaardt Jansen om de borg van de huurovereenkomst. Achmed wil zijn borg terug! Jansen is flabbergasted en geeft de zaak direct uit handen van Juristu.

De Dagvaarding 

Een senior jurist van Juristu duikt in de zaak, deze maakt een dagvaarding op en eist de volledige achterstallige huur op bij Achmed. De advocaat van Achmed voert verweer en meent ook nog stellig dat Achmed in zijn recht staat.

Comparitie

De rechter bepaald een comparitie van partijen. Dat is een bijeenkomst van partijen in de rechtbank, waarbij de rechter zijn licht op de zaak geeft en ook aan partijen vraagt te schikken in de zaak.  Partijen komen aan in de rechtbank. De rechter vraagt aan Achmed; “hoe gaat het nu met u?” Achmed was triomfantelijk, hij was nu getrouwd en was net een nieuwe zaak aan het opstarten. Goed om te weten als incassobureau, want Achmed is uiteraard in gemeenschap van goederen getrouwd.

De stellige advocaat van Achmed

De advocaat van Achmed bleef ook stellig en vond de huurvordering van Jansen dan ook belachelijk. Jansen was samen met de jurist van Juristu in de rechtbank en stelde dat Jansen zelfs niets meer had gedaan, indien Achmed ook niet met een procedure gestart was om de borg terug te eisen. Iets waar Achmed zeer duidelijk geen enkel recht op had.

De gang op met Achmed

De rechter vraagt aan partijen of men nog even de gang op wil om te schikken. Juristu zegt namens Jansen, dat is akkoord. Altijd laten zien dat je bereid bent tot schikken. Achmed en zijn advocaat en zijn nieuwe vrouw gaan ook de gang op. De jurist van Juristu loopt richting de advocaat van Achmed. De advocaat van Achmed wil naar Jansen toe lopen. De jurist van Juristu steekt hier een stokje voor. Achmed is intimiderend en staat samen met zijn nieuwe klant smalend te lachen.

Het voorstel van Achmed

De advocaat van Achmed doet een belachelijk voorstel, Jansen moet € 2.500,- betalen aan Achmed zegt de advocaat. Juristu zegt, betaal € 4.000,- dan stoppen we ermee. Nee, het gaat niet lukken.

Het vonnis

2 weken later, het vonnis komt binnen! Het recht zal zegevieren zeggen wij bij Juristu. Dat klopt, de rechter veroordeeld Achmed om € 6.539,52 te betalen aan Jansen. Alle eisen van Achmed zijn afgewezen. De deurwaarder heeft inmiddels beslag gelegd op de auto’s van het gelukkige nieuwe echtpaar. Achmed zal nog wel een keer nadenken, alvorens hij met onterechte vorderingen gaat procederen. Van € 0,- vordering naar € 6.539,52.

Denkt u ook een kansloze incasso te hebben?

mail ons nu info@juristu.eu 

,

U heeft een vonnis en er is geen verhaalbaarheid om te incasseren, wat nu?

U heeft een vonnis en er is geen verhaalbaarheid om te incasseren, wat nu?

Vonnis inz Chipshol vs Westenberg_img_0  Het Vonnis oftewel de beschikking

Met een beschikking van de rechter incasseren

Eindelijk na maanden van procederen heeft u een vonnis, Juristu incassobureau heeft een dagvaarding voor u gemaakt, aangezien de minnelijke incasso niet wilde lukken. Zodra een debiteur ons niet via de minnelijke weg betaald, gaan we over tot dagvaarden.

De gerechtelijke procedure

Alvorens te gaan dagvaarden is het belangrijk samen met de klant door te nemen of er enige verhaalbaarheid is bij de debiteur. Indien die er is, dan is de gerechtelijke procedure direct op te starten door incassobureau Juristu. Wij maken de dagvaarding met de door u aangeleverde stukken als facturen, mails en overeenkomsten.

De debiteur krijgt deurwaarder aan de deur

De debiteur krijgt een deurwaarder aan de deur die de dagvaarding aan de debiteur betekend, dit is het bewijs dat de debiteur de dagvaarding ook daadwerkelijk heeft ontvangen, de debiteur kan zich niet verschuilen achter een verhaal dat hij de dagvaarding niet heeft ontvangen. De debiteur kan zich verweren bij de rechtbank d.m.v. een jurist of advocaat.

Comparitie der partijen

Indien de rechter een en ander duidelijke wil hebben en of een schikking wil dan worden partijen opgeroepen voor een comparitie, dat is het bij elkaar komen van partijen en dan kijken of we er uit kunnen komen. De rechter geeft ook een beeld van de zaak. En laat een beetje door schemeren wat er kan gebeuren, dit om er voor te zorgen dat partijen alsnog gaan schikken.

Vonnis is uitgesproken, beschikking in de hand

Dan is het vonnis daar, de deurwaarder sturen wij weer op pad om de beschikking te betekenen. de debiteur moet in 2 dagen betalen, doet hij dat niet dan volgen er executie maatregelen. Alles van waarde kan de deurwaarder in beslag nemen en verkopen, mits de debiteur niet betaald.

Er valt niets te verkopen, geen verhaalbaarheid

Dan krijgt u bericht van de deurwaarder, de debiteur heeft geen baan, geen uitkering, geen eigendommen, er is niets. Dat noemen we geen verhaalbaarheid. Wat nu? Een vonnis is 20 jaar geldig, dus u kunt wachten op betere tijden bij de debiteur of het faillissement aanvragen. Indien de debiteur ten alle tijde dat wil voorkomen is dat de goede weg om als incasso traject in te slaan. Veelal komt er dan uit alle wegen wel geld en wordt uiteindelijk de vordering alsnog voldaan.

Een incassobureau kan veel werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Een incassobureau kan voor u snel incasseren en werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Voor u snel incasseren

Voor u snel incasseren

U bent druk, u heeft veel klanten en een groeiende zaak. Essentieel is om een positieve kasstroom te houden, krediet is uw kasstroom. U heeft geen tijd om achter openstaande facturen aan te gaan. Een incassobureau kan voor u snel incasseren Incasso is ook het werk voor een professioneel incassobureau.

Incassobureau Juristu kan de openstaande facturen voor u incasseren.

Wij pakken de incasso opdracht direct op, zodra wij van u de opdracht van u krijgen. Wij doen dit als volgt:

 1. wij versturen een incasso sms
 2. wij versturen een aanmaning betreffende de incasso naar de debiteur
 3. wij sturen een aanmaning inzake de incasso via de post
 4. wij bellen als incassobureau diverse keren naar de debiteur
 5. de debiteur krijgt in de 10 dagen de kans om de incasso aan incassobureau Juristu te betalen
 6. incasseren van openstaande incasso opdrachten is het werk van een incassobureau
 7. andere ogen, de ogen van het incassobureau die dwingen de betaling af.
 8. incasso is werken, dagelijks het werk van een incassobureau
 9. ook gerechtelijke incasso verzorgt incassobureau Juristu
 10. wij stoppen pas met incasseren totdat de incasso geslaagd is
 11. na een incasso procedure komt een vonnis
 12. met dat vonnis, oftewel beschikking kunnen wij beslagen leggen
 13. beslag op loon, uitkering, bank, derdenbeslag kan geregeld worden door incassobureau Juristu in samenwerking met de deurwaarder
 14. indien u zelf druk bent met uw bedrijf, weet u inmiddels dat incasso werkzaamheden veel werk is, dit neemt incassobureau Juristu voor u uit handen
 15. incassobureau Juristu werkt op no cure no pay incasso
 16. de incasso kosten leggen wij als incassobureau Juristu door bij de debiteur
 17. alle kosten betreffende de incasso gaan wij zien te verhalen bij de debiteur
 18. essentieel is de debieteur van te voren de wettelijke incasso brief te verzenden
 19. De wet schrijft immers de wettelijke incasso kosten voor, voor zo wel de deurwaarder en incasso bureaus
 20. incassobureau Juristu is ene landelijk incassobureau die zich bezighoudt met minnelijke en gerechtelijke incasso

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop