Posts

,

De nieuwe regering zal VVD, CDA, D66 en nog een paar kleine partijen worden, goede coalitie voor ondernemend Nederland!

De nieuwe regering zal VVD, CDA, D66 en nog een paar kleine partijen worden, goede coalitie voor ondernemend Nederland!

Als ondernemer zijnde heeft u al genoeg aan u hoofd, dus nu er een ondernemerskabinet gevormd zal worden, kunt u weer verder met uw bedrijf. Of uw bedrijf nu klein is of groot, groei is essentieel. Een bedrijf dat groeit krijgt alleen ook meer te maken met niet betalende klanten. Daar moet u uw bedrijf dan wel strak op inrichten. Incassobureau Juristu kan u daarbij van dienst zijn. Wij zijn zeer sterkt in minnelijke incasso. Indien noodzakelijk zijn we in gerechtelijke incassoprocedures ook ijzersterk. Belangrijk is dat u ons een compleet dossier aanreikt. In een gerechtelijke incassoprocedure is dossier vorming immers alles bepalend. Feiten, feiten en nog eens feiten.

De beste werkwijze voor incassozaken

U heeft goederen of een dienst geleverd. U heeft een factuur gezonden, maar uiteindelijk betalen ze niet. u stuurt aanmaningen, belt, whatsappt, maar nog steeds geen geld. u verliest uw dure tijd, door achter uw geld aan te zitten. Dit kan anders. Indien een klant niet betaald, neem dan de volgende werkwijze op in uw bedrijfsbeleid:

 1. Opdracht bevestiging
 2. Betaalafspraken inclusief uw algemene voorwaarden
 3. Factuur zenden
 4. Na 30 dagen geen geld, op de 31 de WIK brief sturen (alhier gratis te downloaden)
 5. Na 14 dagen geen geld, indienen bij Juristu, formulier nu incasseren invullen
 6. Na 10 dagen geen geld of regeling, dagvaarden
 7. De gerechtelijke procedure start, alle kosten gaan we zien te verhalen bij de debiteur
 8. Dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder bij de debiteur
 9. Rechtbank velt een vonnis in uw voordeel
 10. Deurwaarder gaat met vonnis in de hand beslag leggen, eindelijk uw geld!

De 5 of 10 stappen

In 85% van de incasso zaken is incassobureau Juristu klaar bij de 5e stap, dan heeft de debiteur c.q. wanbetaler door, dat ze het niet gaan winnen en betalen ze de vordering plus de incassokosten. Incasso is een kwestie van strak beleid. Net zoals u uw producten en of diensten levert volgens een bepaalde werkwijze, is incasseren ook simpelweg een bepaalde structuur. Continu dezelfde handelingen herhalen en er boven op blijven zitten. Wanbetalers weten de betaling te rekken door allerlei smoesjes, dit kunt u voorkomen door een strak beleid te handhaven.

Mail uw incassozaken nu info@juristu.eu 

 

,

Vandaag verkiezingen, vandaag incassobureau inschakelen indien u te lang moet wachten op uw geld!

Vandaag verkiezingen, vandaag incassobureau inschakelen indien u te lang moet wachten op uw geld!

Vandaag verkiezingen, wat zal de uitslag zijn?, vanavond weten we het. Vandaag heeft u ook weer uw diensten of producten geleverd, wanneer ontvangt u uw geld? Weet u dat ook vanavond? Zo zal het wel moeten zijn, u kunt het niet peilen wanneer u uw geld vangt, of voorspellen wanneer u uw geld ontvangt. Wat u wel kunt doen is duidelijke afspraken maken. Elke overeenkomst en of samenwerking begint met een overeenkomst. Wat is er afgesproken? Betaling binnen 8 dagen, 14 dagen en of 30 dagen? Indien u niets afspreekt dan is de betalingstermijn wettelijk bepaald op 30 dagen. Dus is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over betalingstermijn en zet deze ook in uw algemene voorwaarden.

Betaling 30 dagen niet ontvangen

Indien u de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, dan kunt u diverse aanmaningen versturen. Veelal misbruiken wanbetalers dit om u nog langer te laten wachten op uw geld. U stuurt de 1e aanmaning, de wanbetaler denkt dan, aha, dan krijg ik nog drie aanmaningen en u kunt nog langer op uw geld wachten. De wachttijd op uw geld kan dan zomaar oplopen tot drie maanden. Duur geld, wees verstandig en pak uw incassozaken anders aan. Het incasseren van gelden vergt ook veel van uw tijd, tevens is het negatieve energie, dan is de juiste persoon er niet, u belt telkens weer, maar er komt weer een smoes en uiteindelijk staat u nog steeds met lege handen. Een incassobureau kan deze zorg voor u uit handen nemen. Ons advies: “zit altijd kort op uw geld” Zijn er afspraken gemaakt, laat de wanbetaler deze dan ook nakomen, zo niet direct uit handen geven.

Wat kunt u eerst zelf doen?

Bij particulieren kunt u het beste eerst de WIK brief sturen. Bij ondernemingen kunt u deze brief ook heel goed gebruiken. Deze brief staat alhier op onze website. Gratis te downloaden. Indien de debietuer betaald kost het u beide niets. De WIK brief is eigenlijke de enige aanmaning waar u moet gaan werken. Niet drie tot vier aanmaningen meer versturen, maar zodra de betalingstermijn is verlopen de WIK brief. Indien u dan nog geen betaling heeft, vul dan het formulier nu incasseren in alhier op onze website. De wanbetaler krijgt dan maximaal 10 dagen om te betalen, inclusief de incassokosten. Zo niet dan geen we de gerechtelijke procedure in en ontvangt de debiteur een dagvaarding via de deurwaarder.

 

 

 

 

,

Hoe belangrijk is de WIK brief ( wettelijke incassokosten brief) bij incassozaken?

Hoe belangrijk is de WIK brief ( wettelijke incassokosten brief) bij incassozaken?

Ten eerste is er een onderscheid tussen particulieren en ondernemers. Particulieren hebben meer bescherming en dat is ook maar goed ook. Een particulier maakt minder mee dan een ondernemer. de overheid gaat er van uit dat die echt wel weet wat die doet. Een ondernemer hoeft dus niet eerst een WIK brief te ontvangen, alvorens u incassokosten door berekend. Stuur de particulier eerst de WIK brief, deze kunt u hier downloaden https://www.juristu.eu/wik-brief/

Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Voor een ondernemer wel, die is de incassokosten direct verschuldigd. Ook in de minnelijke fase. Neemt niet weg, indien een debiteur/wanbetaler de vordering of de incassokosten niet betaald er alsnog een gerechtelijke incassoprocedure moet opgestart worden om de incassokosten te incasseren. Dan worden ook alle gerechtelijke kosten mee genomen en zal de debiteur/wanbetaler die moeten betalen. Veelal denken ondernemers er mee weg te komen, door niet te betalen, maar in de praktijk is dat anders. Men betaald uiteindelijk de gehele vordering inclusief incassokosten.

Particulier eerst WIK brief sturen

De consument heeft deze bescherming, er moet  volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld. Soms is het niet verstandig om eerst een WIK brief te sturen, indien het bijvoorbeeld een huurder betreft die de laatste maand huur niet betaald. Die misbruiken de WIK brief om tijd te rekken. De WIK brief komt immers pas ter sprake zodra er een gerechtelijke procedure komt. Dan zal de rechter vragen naar de WIK brief.

Bovenop de incasso blijven zitten

U heeft openstaande facturen, u heeft er al gauw te veel. Essentieel is om korte lijnen te houden. U spreekt een betalingstermijn af, zeg 30 dagen, dat is immers de wettelijke termijn, indien u niets heeft afgesproken. Na de 31e dag geen betaling ontvangen? Stuur dan de WIK brief, particulier of ondernemer. Dan weet de debiteur met wie ze te maken hebben. Diensten of goederen die zijn immers geleverd, de service is goed, er zijn geen klachten. dus op tijd betalen. U bent immers geen bank.

Na 14 dagen nog geen geld?

Geef dan uw vordering aan incassobureau Juristu, wij starten dan eerst het minnelijke traject en proberen door middel van juridische onderbouwing de vordering te incasseren, lukt dit niet in 1o werkdagen, dan gaan we dagvaarden. Uiteraard kennen we dan het dossier beter en kunnen we ook de haalbaarheid inschatten op de debiteur.

Incassozaken?

info@juristu.eu

of vul het formulier nu incasseren in op de website.

 

,

Incasseren op no cure, no pay, succesvoller dan abonnement!

Incasseren op no cure, no pay, succesvoller dan abonnement!

Juristu is een incassobureau met de focus op de incassozaken van onze opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alleen baat bij resultaat. Een incassobureau als Juristu heeft baat bij veel incassozaken, dat zorgt voor veel incassokosten omzet. De focus is duidelijk. De incassozaken moeten zo snel mogelijk worden geincasseerd. Tegen zo laag mogelijke kosten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat incassobureau’s met een no cure no pay aanpak, voor 95% succesvoller zijn in het incasseren van vorderingen dan incassobureau’s met de focus op abonnementen verkoop.

Incassokosten zijn bij wet geregeld

Juirstu maakt omzet door vorderingen  met incassokosten te incasseren. Juristu blij en de opdrachtgever blij. Puur resultaat gedreven, dat is de insteek bij minnelijke incasso zaken van Juristu.

Juristu heeft als focus het innen van openstaande facturen op no cure no pay. Deze aanpak is een groot succes voor Juristu en haar opdrachtgevers. De opdrachtgever mist al liquiditeit door het uitblijven van de betaling van de debiteur/wanbetaler. Dus meer kosten zijn niet altijd welkom.

Veel incassobureau’s willen extra omzet en bieden hun klanten een zogenaamd abonnement aan. Zodra het abonnement is afgesloten, is de actie er veelal uit. De omzet is immers abonnementen verkopen.

https://www.juristu.eu/incassotarieven/

No cure no pay, een resultaat gedreven aanpak!

Juristu is een gedreven lokale en landelijke incasso organisatie met incassospecialisten en juristen die er alles aan doen om elke vordering zo snel mogelijk voor onze opdrachtgever te incasseren. Dan verdienen wij ook ons geld. Geen resultaat, geen verdiensten. Gedreven, snelheid, overredingskracht, juridische daadkracht zijn de kernwoorden van onze organisatie.

De medewerkers van zijn het kapitaal van Juristu

Juristu heeft voor elke nieuwe medewerker dan ook een opleidingstraject betreffende de werkwijze van Juristu. Het is immers essentieel om exact dezelfde dienstverlening aan onze opdrachtgever te verlenen. Wij incasseren van Groningen tot en met Maastricht. Lokaal en internationaal!.

Gerechtelijke procedure in elk land in Europa vanuit uw vestigingsplaats.

Bij geschillen uw klant kunt u dagvaarden vanuit uw vestigingsplaats. Mits u dit in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen. Dit voorkomt hoge procedurekosten. Heeft u internationale klanten, pas dan direct uw algemene voorwaarden aan, dat kan u een hoop tijd, kosten en moeite besparen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u regelen.

Vragen? mail: 

info@juristu.eu  

 

 

,

Incasso zaken via kantongerecht maximaal tot 25.000 euro, daarboven moet via advocaat.

Incasso zaken via kantongerecht maximaal tot 25.000 euro, daarboven moet via advocaat.

Een incassobureau of een jurist kan incasso zaken tot € 25.000,- via het kantongerecht zien te incasseren, mocht minnelijke incasso niet slagen. Daar boven moet het via een advocaat. Ook daarvoor hebben wij zeer intensieve samenwerkingen met gespecialiseerde incasso advocaten. Een advocaat kan bijvoorbeeld beslag leggen voor de dagvaarding uit, zodat u zekerheid hebt van uw vordering. Want in elke incasso gaat het uiteindelijk ook om de verhaalbaarheid. Heeft degene waar u geld van krijgt geld? Zit het geld in spullen en of onroerend goed, dan kunnen we vooraf aan de procedure al beslag leggen.

Vordering beperken tot € 25.000,-

Om de kosten toch niet te hoog laten worden, kunnen we de vordering beperken tot € 25.000,- euro om alsnog de zaak via een incasso jurist van een incassobureau te laten lopen en om zo de kosten in de hand te houden. Procederen is kostbaar, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, kan allemaal kostbaar zijn. Indien u reeds een bedrag kan incasseren van de debiteur door middel van het beperken van de vordering, dan heeft u ook sneller de beschikbaarheid over uw geld. Het voordeel van het beperken van de vordering is ook de kracht van de gedachte voor de debiteur. Die denkt, dat valt nog mee. Daarna kunnen we weer een vordering indienen van € 25.000,- mits het invorderings-dossier dat toe laat. Een debiteur verwacht dit nooit. Niet elk dossier leent zich hiervoor, maar een creatieve jurist kan hier zeker een oplossing voor vinden.

Eerste vordering binnen, dan direct de tweede vordering indienen

Zodra er een vonnis cq beschikking is voor de eerste € 25.000,- kunnen we direct de volgende procedure via het kantongerecht indienen. De debiteur verwacht dit niet en denkt klaar te zijn met de eerste incasso procedure. Dat is het grote voordeel van het door midden knippen van een vordering. Het is een aanpak die men veel al niet verwacht. Tijdens een comparitie kunnen we ook schikken en hierdoor heeft u alvast geld om door te procederen. De tegenpartij betaald in principe uw procedure kosten op deze manier.

Grote vorderingen boven de € 25.000 euro, incassoburea Juristu weet van aanpakken

Wij weten door onze jarenlange praktijkervaring heel goed om grote vorderingen te innen bij debiteuren c.q. wanbetalers. Heeft u een grote vordering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en of een ander land in Europa? Wij weten dit voor u succesvol te incasseren.

Meer weten? mail ons uw casus voor gratis incasso advies info@juristu.eu 

,

Incasseren via een incassobureau, een succesvol traject!

Incasseren via een incassobureau, een succesvol traject!

Maanden bent u aan het aanmanen, bellen en mailen om uw vordering binnen te krijgen. Het lukt maar niet om uw vordering te incasseren. Dan bent u het zat, u geeft uw vordering uit handen van een incassobureau. Een succesvol incassobureau gaat direct over tot actie en gaat de debiteur/wanbetaler direct aanmanen per mail, post en per telefoon. In 855 van de gevallen betaald de debiteur/wanbetaler dan wel binnen 10 dagen!

Hoe kan dat?

De debiteur/wanbetaler ziet de bui dan al hangen en wil een dagvaarding voorkomen. Een incassobureau dreigt immers direct met dagvaarden indien er niet betaald wordt door de debiteur/wanbetaler.

Dagvaarden kosten verhalen op debiteur/wanbetaler

Een incassobureau maakt een dagvaarding op en zal deze indienen via de deurwaarder bij de rechtbank. De debiteur/wanbetaler moet dan voorkomen. De debiteur/wanbetaler kan zich dan verweren. komt de debiteur/wanbetaler niet dan zal er een verstekveroordeling volgen en kunnen wij de deurwaarder opdracht geven beslagen te leggen op roerende zaken en of andere zaken die op naam staan van de veroordeelde.

Van minnelijke incasso tot gerechtelijke incasso

De enige weg tot succesvol incasseren is ook eerst proberen minnelijk te incasseren. De debiteur/wanbetaler is dan alleen de incassokosten verschuldigd. Indien de debiteur/wanbetaler niet betaald aan het incassobureau dan is de enige weg om over te gaan op gerechtelijke incasso. De debiteur/wanbetaler weet dat de eiser griffierecht moet betalen. Dus hoopt de debiteur/wanbetaler dat de eiser niet gaat dagvaarden. Het griffierecht zal de gedaagde bij ene veroordeling altijd moeten betalen, dus is het ene kwestie van voor schieten van het griffierecht.

Vonnis c.q. beschikking

Met een vonnis c.q. beschikking kan het incassobureau de deurwaarder opdracht geven om beslagen te leggen op goederen en of zaken die op naam van de veroordeelde staan te veilen. Meestal komt het niet zo ver en gaat de veroordeelde dan over tot betaling. De enige oplossing om dus uw vordering te incasseren is uiteindelijk de debiteur/wanbetaler te dagvaarden. Bij grote vorderingen kunt u ook vooraf aan een dagvaarding reeds beslag leggen op ene bankrekening van gedaagde, dit ter voorkoming dat er aan het eind geen verhaalbaarheid meer is bij gedaagde. Informeer bij uw jurist van het incassobureau, die kan u adviseren.

Vordering te incasseren?

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

Wanneer incasseren via een dagvaarding?

Wanneer incasseren via een dagvaarding?

U heeft een incasso gegeven aan incassobureau Juristu, wij starten altijd eerst de minnelijke incasso. Hierdoor komen we er achter hoe de debiteur c.q. wanbetaler er voor staat, wil deze niet betalen of kan deze niet betalen? Dat is immers nogal een groot verschil. Een debiteur/wanbetaler kan geen geld hebben, maar wel goederen als auto’s, voorraad en  of andere kapitaalgoederen. Zodra er na de dagvaarding er een vonnis/beschikking is kan incassobureau Juristu aan de deurwaarder de opdracht geven om beslag te gaan leggen op deze goederen, indien er dan nog steeds niet betaald wordt.

De volgorde bij minnelijke incasso

Zodra wij een incasso binnen hebben dan starten wij direct de incassoprocedure. De debiteur/wanbetaler kan de volgende incasso actie verwachten:

 1. een aanmaning per mail plus incassokosten
 2. een aanmaning per post
 3. een sms dat wij een vordering hebben op de debiteur/wanbetaler
 4. dan zal de wanbetaler/debiteur worden gebeld door een incasso medewerker van Juristu
 5. dit bovenstaand zal 3 keer worden herhaald in 10 dagen tijd

In 85% van de incasso gevallen worden deze vorderingen door incassobureau Juristu geincasseerd. Indien dit niet gebeurd dan is dagvaarden de volgende stap. Met een dagvaarding moet de debiteur/wanbetaler zich verantwoorden bij de rechter.

Gerechtelijke incasso procedure 

De debiteur/wanbetaler betaald dus niet. Nu moeten er grovere incasso maatregelen genomen worden. Incassobureau Juristu zal één van haar juristen een dagvaarding op maat laten maken, om via de gerechtelijke procedure alsnog uw geld binnen te halen. De dagvaarding ziet er als volgt uit:

 1. de eiser versus de gedaagde
 2. de som die er door eiser geëist zal worden
 3. de bewijzen die als producties worden aangeduid
 4. de incassokosten en de rente
 5. de veroordeling

Des te beter uw dossier is, des te groter de kans op een volle veroordeling. U heeft een opdracht d.m.v een bevestiging, een factuur, een leningovereenkomst, er is al een deel betaald door de debiteur, er zijn mails, brieven, whatsappjes etc.

Altijd eerst minnelijk alvorens te dagvaarden

Wij starten als incassobureau Juristu altijd eerst minnelijk, ook al denkt u dat dit geen zin heeft, weten wij dat dit niet zo is. Wij versturen een aanmaning en kondigen aan dat we gaan dagvaarden. Dat is ook de enige weg, bij niet betalen van uw vordering.

Die nu uw vordering op no cure no pay in bij incassobureau Juristu

https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

 

 

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

U heeft uw vordering uit handen gegeven van een incassobureau. De minnelijke incasso lukt niet, de vordering gaat over naar een gerechtelijke incasso. De jurist van het incassobureau maakt een dagvaarding met producties (bewijzen) en laat deze dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder betekenen bij de gedaagde. De gedaagde is dan op de officiële wijze opgeroepen voor de rechtbank. De gedaagde kan zich zelf verweren bij de rechtbank of de gedaagde laat zich bijstaan door een advocaat.

Verweer door gedaagde

De gedaagde laat zich bijstaan door een gemachtigde of een advocaat en doet verweer. Dit verweer kan voor verwarring zorgen. De rechter bekijkt de dagvaarding en verweer en roept op tot een comparitie. Een comparitie is het samen komen van partijen in de rechtbank. De rechter zal beide partijen een aantal vragen stellen en geeft veelal aan beide partijen aan, hoe één en ander kan lopen. Beide partijen hebben dan geen idee hoe dit af zal lopen. Dan komt de vraag of partijen de gang op willen voor overleg.

De gang op voor een schikking

De rechter schorst de zitting voor een half uur en partijen gaan de gang op. De gemachtigden gaan in overleg met hun cliënten en de gemachtigden komen bij elkaar. Dan is het loven en bieden. Een schikking kan zorgen voor een verkorte procedure. Wat voor beide partijen voordeliger kan zijn. Een procedure is immers niet gratis. Tevens zorgt dit veelal voor veel stress.

Familie zaken komen sneller tot schikking

Bij familie zaken speelt de procedure door in de gehele familie. Iedereen praat hier dagelijks over en de familieband komt hierdoor steeds meer onder druk. Bij een schikking eindigt de procedure en zijn partijen tot elkaar gekomen. Met een comparitie doen eigenlijk beide partijen een beetje water bij de wijn. Om zo naar elkaar tot te komen. Veelal zijn partijen dan onder de indruk van de rechter, die dan op een vrij logische manier zijn licht op de zaak heeft gegeven. Van een stellige ontkenning van partijen tot beweging, want door procederen kost veel geld en zal ook niet de uitkomst geven waar partijen op hopen. Daarom is een schikking tijdens een comparitie in 95% van de comparities een goede zaak.

Heeft u een vordering waar u samen niet uit komt?

dien deze in via info@juristu.eu 

Whatsapp berichten zijn voor gerechtelijke incassoprocedure ook bewijs

Whatsapp berichten zijn voor gerechtelijke incassoprocedure ook bewijs

Veel mensen denken dat ze via Whatsapp van alles kunnen zeggen en dat deze berichten niet zijn te gebruiken in een gerechtelijke procedure. Niets is minder waar. Alles wat schriftelijk is verzonden is bewijs. Veelal krijgen we daarom in gerechtelijke incasso procedures hele romans mee via Whatsapp. De rechter kijkt hier zeker naar. Een en ander geeft toch duidelijk weer wat er gaande is.

Lening

Onlangs hadden wij een procedure, waarbij onze opdrachtgever een incasso opdracht aan ons incassobureau gaf. Wij als incassobureau starten altijd eerst minnelijk. De debiteur kreeg van ons een mail, brief en sms dat wij een vordering op hem hadden. De debiteur zei dat hij een vordering op onze opdrachtgever had. De debiteur zou bij ons wel een vordering indienen, wat wij uiteraard niet gedaan hebben.

Vordering debiteur

De vordering van de debiteur kon de debiteur dan ook niet hard maken. Hij mailde vervalste facturen, anti gedateerde mails en tijdens de procedure viel de debiteur dan ook gauw door de mand. De stukken waren te zwak en onze opdrachtgever kon aantonen nimmer facturen en of mails te hebben ontvangen.

Whatsapp gesprekken

Tijdens de gerechtelijke incassoprocedure hadden wij ook de whatsapp gesprekken ingebracht en daaruit bleek, dat de debiteur diverse malen had beloofd te betalen. Hij schreef: “ik krijg nog geld van een klant, dat hoop ik deze maand te ontvangen, dan kan ik jou ook betalen!” en ook: “Geduld, ik ben een man van mijn woord! heb vertrouwen!”  De rechter nam deze bevestigingen via Whatsapp mee als aantoonbaar bewijs dat er een betaling verschuldigd was door de debiteur.

Vonnis

De rechter nam mee als motivering in het vonnis, dat de debiteur niet genoeg aantoonbaar kon maken dat diegene ook een vordering had op onze opdrachtgever. De debiteur werd veroordeel tot betalen van het gehele bedrag en tevens veroordeeld in het betalen van de kosten gehele procedure.

Deurwaarder

Wij hebben als incassobureau de deurwaarder direct opdracht gegeven het vonnis te betekenen, gelijk komen er dan ook betekeningskosten over heen voor de debiteur. De debiteur weigerde alsnog te betalen. De deurwaarder heeft toen beslag kunnen leggen op een nieuwe auto, aangezien de auto een waarde vertegenwoordigde van 30.000 euro, koos de debiteur uiteindelijk om te betalen.

Heeft u geen overeenkomst van een geldlening, maar wel whatsapp bewijs?

Dien dan nu uw incasso in info@juristu.eu

 

 

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Veel mensen denken dat ene incassobureau niet zo vele kan dan dat ze zelf kunnen doen. Een bedrijf maakt een factuur, deze wordt niet betaald en dan worden er aanmaningen verzonden. Deze worden nog steeds niet betaald. Wat nu zegt de boekhouder, blijven aanmanen tot we een ons wegen? Nee, dat is niet de aanpak. Andere ogen dwingen. Tevens geld: het lijden wat men vreest, werkt nog steeds!

Wat kan een incassobureau meer dan u zelf?

Een incassobureau wijst de debiteur op de gevolgen van niet betalen. Een incassobureau dreigt met gerechtelijke stappen indien de debiteur niet betaald. De debiteur zal dan hogere kosten krijgen. Ten eerst de wettelijke incassokosten, die worden boven op de vordering gezet. Deze moet de debiteur ook gaan betalen. Betaald de debiteur niet of treft deze geen regeling, dan gaan we over tot gerechtelijke stappen. Dat kan ook gelijktijdig met conservatoir beslag op bank, loon en of uitkering.

Gerechtelijke incassoprocedure

Zodra de debiteur niet minnelijk wil betalen, starten wij in overleg met de client de gerechtelijke incassoprocedure. De debiteur is dan al vele malen gewaarschuwd en krijgt hogere kosten voor zijn rekening. Deze gaat een incassobureau op de debiteur zien te verhalen. Een incassobureau kan deze dagvaarding gewoon maken. Een incassobureau heeft immers juristen in dienst die deze dagvaardingen voor de opdrachtgevers maken en indienen bij de rechtbank.

Betekenen van de dagvaarding

Zodra de dagvaarding klaar is, zal het incassobureau de deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder, opdracht geven om de dagvaarding te betekenen. Betekenen houdt in dat het versturen van de dagvaarding geheel rechtsgeldig is. Indien de gedaagde debiteur niet komt  op dagen dan zal de rechter een verstek veroordeling geven en kan de debiteur betalen.

Vonnis betekenen

Het vonnis dient betekent te worden bij de debiteur. Met dit vonnis dient de debiteur binnen 2 dagen te betalen. Zo niet, dan zal de deurwaarder beslagen gaan leggen. De beslagen kunnen in vele soorten en maten. Loonbeslag, bankbeslag, og beslag etc. Bij weer niet betalen dan zal de deurwaarder gaan executeren, ook worden alle kosten weer op de debiteur verhaald. Het wordt er allemaal erg kostbaar door voor de debiteur.

Goed dossier

Een goed dossier zorgt altijd voor een positief vonnis, stap 2 is de verhaalbaarheid. Is degene van wie u geld krijgt dakloos dan schiet het niet op om te dagvaarden. Aan de andere kant is een vonnis 20 jaar geldig!

 

Vordering indienen?

mail info@juristu.eu of vul het formulier nu incasseren in.