Posts

, ,

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!

 

, ,

Kerstdagen ideaal om uw openstaande vorderingen te incasseren via Juristu

Kerstdagen ideaal om uw openstaande vorderingen te incasseren via Juristu

Het hele jaar heeft u hard gewerkt en kijkt u terug op het afgelopen jaar. Kerst zijn immers dagen ter bezinning, gezellig dineren en mijmeren met familie en vrienden over het afgelopen jaar. Wat heeft u bereikt, wat heeft u gedaan om uw bedrijf beter te laten lopen, hoe gaat u 2017 in? Zelfde als dit jaar?

Wanbetalers negatieve energie

Indien u in 2016 te maken heeft gehad met te laat betalers of wanbetalers dan kost dat u en uw mensen veel negatieve energie. Het kost immers veel tijd en uw tijd kunt u beter besteden aan nieuwe of bestaande betalende klanten. Dat is positief. Onder de kerstboom denkt u daar over na. Hoe voorkomt u negatieve energie in uw bedrijf? Hoe kunt u er voor zorgen dat de verhoudingen tussen negatieve energie en positieve energie kleine zal worden? Het is immers de kracht van elk bedrijf om positiviteit uit te stralen, dat zorgt voor meer omzet en winst.

Focus 2017 op positiviteit, incasso uitbesteden aan incassobureau Juristu

Zodra wij uw incasso zaken overnemen hoeft u geen negatieve energie meer te verspillen aan incasso zaken. Juristu is immers uw partner in incasso zaken. Wij starten elke incasso minnelijk. indien de debiteur niet wil betalen op minnelijke wijze, dan gaan we deze gerechtelijk incasseren. Een tijdrovend verhaal, wat wij als juristen incasso bureau geheel voor u uit handen nemen. Wij maken de dagvaarding, verweren, doen de comparities, kunnen als gemachtigde ook volledig voor u optreden. Bij een vonnis uitvoerbaar uit voorraad kunnen wij de gerechtsdeurwaarder op pad sturen en beslagen laten leggen op loon, uitkering en of roerende en onroerende zaken. Dit uiteraard als dwangmiddel om te betalen.

Maak van 2017 een positieve start

debiteurenbeheer-juristuWat is er fijner, dan het geld voor uw diensten en of levering op uw rekening te zien! Dat is het resultaat van een goede samenwerking met incassobureau Juristu. 85% van onze incasso zaken halen we binnen via minnelijke wijze. Indien dit niet lukt gaan we altijd over tot gerechtelijke incasso. Mits er uiteraard enige kans op verhaalbaarheid is. Een vonnis is wel 20 jaar geldig, dus dan moet er in de komende 20 jaar geen enkele verhaalbaarheid zijn met de wanbetaler. zou het?

Debiteurenbeheer door Juristu

Indien u kiest voor debiteurenbeheer door Juristu dan heeft u geen enkele omkijken meer naar termijnen en aanmaningen. Juristu staat u met volautomatische software volledig bij. U kunt uw boekhouding koppelen aan onze incassosoftware en wij zitten er bovenop.

Meer weten? info@juristu.eu 

 

 

 

,

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Aan het eind van het jaar, maakt men de balans weer op, hoe het afgelopen jaar is geweest. U heeft een goed jaar gedraaid, alleen staat er nog 2 ton open, indien dat uw winst is, kunt u zich afvragen: Was het nou echt een goed jaar?

Nieuw jaar strakker debiteurenbeheer 

Kies voor een betere strategie, maak betere afspraken, huur Juristu in voor uw incassozaken of besteed uw gehele debiteurenbeheer uit aan Juristu, dan weet u zeker dat daar de volle aandacht naar uit gaat. Want dat is incassobeheer uiteindelijk, herhalen, mailen, brieven schrijven, bellen en bij niet minnelijk incasseren een gerechtelijke procedure starten.

Geen uitzonderingen maken in 2017

Kies voor een strak debiteurenbeheer. Maak duidelijke afspraken over betaling en levering. En overleg uw algemene voorwaarden. Beschikt u niet over algemene voorwaarden en een goed bestelformulier, laat Juristu deze dan voor u maken. De basis is het belangrijkste bij succesvol incasseren. Volgorde bestellingen/opdrachten:

 1. bestelformulier/opdracht tot dienstverlening met omschrijving afspraken over betaling
 2. algemene voorwaarden, wat zijn de voorwaarden van uw bedrijf
 3. betaling vooraf, 50% direct, alles direct bij levering
 4. factuur zenden
 5. bij niet betaling volgens afspraak WIK brief sturen
 6. bij niet betaling, aan Juristu geven
 7. binnen 10 dagen betalen
 8. bij niet betaling, dagvaarden
 9. Deurwaarder betekent dagvaarding
 10. vonnis/beschikking bij niet betaling beslagen leggen op bank, loon of on/roerende goederen

Strak beleid

Indien u een strak beleid gebruikt en dit ook aan uw medewerkers mee deelt, dat u zo werkt, anders niet. Dan zult u zien dat dit ook direct resultaat op brengt. Wat heeft u aan niet betalende klanten? Niets, dit zijn zorgen kindjes en kosten alleen maar geld.

Juristu incasso juristen

Wij zijn een juristen incasso bureau en weten precies hoe een wanbetaler denkt en doet. Meestal gebruiken ze u als bankje. U bent namelijk niet de enige waar geld openstaat, degene die op zijn strepen gaat staan, krijgt het geld. De andere mogen dan weer wachten. Daarom adviseren wij onze klanten altijd niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau. Juristu is een zeer ervaren incassobureau met ervaren incasso specialisten die weten hoe een vordering succesvol minnelijk en gerechtelijk te incasseren is.

Vordering nu indienen voor een financieel gezond 2017

Dien uw openstaande vordering dan ook nu in, voordat het te laat is! De vordering kunt u hier indienen:

,

Oude vorderingen, ook goed te incasseren

Oude vorderingen, ook goed te incasseren!

Veelal denken mensen alvorens ze een incassobureau inschakelen dat een vordering misschien wel is verjaard. Niets is minder waar. Essentieel zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen schuldeiser en schuldenaar. Wat is er afgesproken? Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Juristu is een creatief incassobureau met doorgewinterde juristen, die allerlei soorten incasso zaken hebben gehad.  Wij incasseren vele soorten vorderingen:

 1. facturen
 2. leningen
 3. loon
 4. huur
 5. alimentatie
 6. arbeid
 7. claims

Wij starten met elke incasso minnelijk. De debiteur krijgt van ons een aanmaning en de debiteur dient de incasso kosten te betalen. Tevens gaan we bellen en proberen wij op een vriendelijke, juridische manier de gelden te incasseren. Mocht de debiteur hier niet op in gaan, dan is dagvaarden de tweede stap. Dan vragen wij de opdrachtgever om een voorschot op de kosten. Deze gaan we zien te verhalen op de debiteur.

Na de zitting volgt er een vonnis, met dit vonnis, oftewel ontvangen wij een beschikking uit voerbaar bij voorraad, hiermie kunnen wij de deurwaarder op pad sturen om deze beschikking te betekenen bij de debiteur. Indien de debiteur dan nog niet betaald, dan kunnen wij beslag leggen op loon, uitkering en of roerende zaken als auto’s en of roerende zaken bij grotere bedragen.

Indien er weinig of geen verhaalbaarheid is, geen zorgen, een beschikking is twintig jaar geldig. De debiteur moet dan ook in de komende twintig jaar geen inkomen genieten en of maar iets op naam te krijgen. Want de deurwaarder kan dan beslag leggen om uiteindelijk de debiteur tot betalen te dwingen.

In 95% van de incasso zaken loont het altijd de moeite om verder te gaan als alleen minnelijke incasso. Omdat er in 20 jaar altijd verhaalbaarheid zal zijn.

Heeft u op dit moment een openstaande factuur, een achterstallige lening, achterstallige huur en de huurders zijn zonder nieuw adres vertrokken?, wij weten er als incasso juristen wel raad mee en gaan over tot incasso. Waar u van denkt dat een vordering kansloos is, zien wij van Juristu juist kansen.

Heeft u een oude vordering en de moed reeds op gegeven? mail ons de stukken en wij starten in eerste instantie een no cure no pay incasso traject.

Vul nu dit formulier in:  https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

 

 

Incassobureau werk, is hard werken en streng en rechtvaardig zijn

Incasso is hard werken en streng en rechtvaardig zijn

Bedrijven die wel eens facturen open hebben staan weten het als geen ander. Achter openstaande facturen aan gaan kost veel tijd en energie. Naast uw gewone werk moet u gaan bellen, schrijven, mailen en dan nog komt er geen geld. Hoe komt dat, vraagt u zich af? Veelal begint het met een smoes of een excuus van de debiteur, des te langer de factuur openstaat des te groter de smoesjes worden. Dan komen de verhalen, er is slecht werk geleverd, ze wachten zelf nog op geld en uiteindelijk komt de genadeklap, u krijgt een voorstel om akkoord te gaan met 15% van de factuur, het zogenaamde debiteuren akkoord, anders gaan ze failliet en kunt u fluiten naar uw geld. De winst truc van deze tijd.

Doe het niet en gaat nooit akkoord met het debiteurenakkoord

Dit is het teken om nog sneller en nog intensiever achter uw geld aan te gaan. Wij als juridisch incassobureau adviseren onze cliënten dan om te gaan dagvaarden en eventueel vooraf beslag te leggen. Indien er geld op de rekening staat dan heeft u zekerheden of er alsnog betaald zal worden. Bij grote beslagen kiezen debiteuren er alsnog voor om dan te betalen, om dure procedures te voorkomen. Indien bedrijven gehinderd worden in hun bedrijfsvoering kunnen ze ook een bankgarantie stellen. dit geeft u als opdrachtgever genoeg zekerheden om de bodemprocedure in te gaan.

Bodemprocedure incassozaken

Veelal denken mensen even snel te incasseren. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Het vergt een juiste aanpak. u dient te beschikken over een goed dossier, waardoor wij de debiteur kunnen wijzen op de feiten en dat de debiteur dient te betalen, aangezien ze in een gerechterlijke procedure geen schijn van kans maken. Wij kunnen door onze strenge aanpak en juridische achtergrond in 85% van de incassozaken de vorderingen minnelijk incasseren. Indien dit niet lukt overleggen wij met onze opdrachtgever en starten wij een zogenaamde bodemprocedure, wat er voor zorgt dat u een vonnis krijgt waarmee we de deurwaarder op pad kunnen sturen om bij niet betaling beslag kunnen leggen op de bezittingen van de debiteur. Ook zien we alle kosten te verhalen op de debiteur.

Dien uw incasso nu no cure no pay in info@juristu.eu 

,

Wel of geen WIK wettelijke incassokosten brief?

Wel of geen WIK wettelijke incassokosten brief?

Hier zijn nog regelmatig misverstanden over. De WIK brief is voor particulieren het dwingend recht, voor bedrijven niet. Indien u bijvoorbeeld een particuliere klant heeft, dient u alvorens u een incassobureau inschakelt de WIK brief te versturen. Hierin krijgt de consument dan 14 dagen de kans om alsnog zonder kosten te betalen. U kunt deze brief op onze site downloaden. https://www.juristu.eu/wik-brief/

Consumenten bescherming

De wet is vooral gemaakt ter bescherming van de consument. Heeft u een achterstand van een factuur, huur of lening stuur dan de WIK brief. In veel gevallen betalen mensen ook de incassokosten zonder WIK brief. De mensen voelen zich toch schuldig en betalen alsnog. Mochten we te maken hebben met een notoire wanbetaler en deze betaald niet via de minnelijke incasso, dan gaan we gerechtelijk incasseren.

WIK brief sturen voor dagvaarding

Mochten we dus moeten dagvaarden, dan sturen we alsnog de wikbrief, de wanbetaler zal dan evengoed niet betalen. Maar de incassokosten worden dan wel toegewezen door de rechter. Mochten ze wel betalen dan besparen de wanbetalers een hoop extra kosten. Want alle extra kosten gaan we uiteraard zien te verhalen op de wanbetaler. Zodra er een vonnis is, sturen wij de deurwaarder op pad en die kan dan beslag leggen op loon, bank en of roerende goederen.

Beroep doen op niet gezonden WIKbrief

Regelmatig maken we mee dat de wanbetaler, na onze aanmaning snel aan onze opdrachtgever betaald en ons dan bericht dat wij geen recht hebben op de incassokosten. Dan hebben ze met het verkeerde incassobureau te maken. Wij starten dan alsnog een gerechtelijke procedure op voor de incassokosten. Deze winnen we altijd. De kosten die er bij komen daar krijgen we ook een veroordeling voor. Met dit vonnis leggen we beslag en ontvangen we alsnog de incassokosten en de procedurekosten

Onderschat nooit uw incassobureau Juristu

Juristu is groot geworden door de unieke 10 dagen incasso aanpak en heeft daar veel succes mee. De 10 dagen staan ook als een huis. Zodra er geen betaling is binnen 10 dagen, dan staken we de minnelijke incasso en starten we direct de gerechtelijke incassoprocedure op. Dit kan een bodemprocedure zijn, maar kan ook een kort geding met direct een beslag indien onze opdrachtgever bang is voor vervreemding.

Kortom Juristu incassodiensten, voor directe actie, snel uw geld en daadkrachtig aan de slag om uw geld te innen!

Mail nu uw incasso info@juristu.eu of vul dit formulier in https://www.juristu.eu/nu-incasseren/

Bellen kan uiteraard ook 24/7 per dag.

 

 

Waarom een incassobureau sneller geld kan incasseren

Waarom een incassobureau sneller geld kan incasseren

Incasso praktijk

Een incassobureau 

Focus op incasso

Een incassobureau doet de hele dag niets anders dan bezig zijn met openstaande vorderingen en facturen zien te incasseren. Dat is het eerste grote verschil, voor elk bedrijf is incasso bijzaak. Als bedrijf verwacht u dat u betaald krijgt voor de door u geleverde diensten. Helaas is dat niet altijd het geval. Des te langer een vordering open staat des te slechter voor uw liquiditeit.

Meer liquiditeit, snellere groei van uw bedrijf

in elk bedrijf is liquiditeit een zeer belangrijk aandachtspunt, niet altijd wordt hier goed mee om gegaan. Men denkt dat een incassobureau gelijk over gaat tot vervelende sancties. Niets is minder waar. Een incassobureau gaat de debiteur er slechts op wijzen dat er betaald moet worden. Dit herhalen wij diverse malen, tot wel 6 keer per in tien dagen, de debiteur wordt er op gewezen dat bij niet betalen de incasso van minnelijke incasso over gaat tot gerechtelijke incasso.

Dreiging met juridische stappen tot gerechtelijke incasso

Veel mensen denken dat een incassobureau geen gerechtelijke stappen kan ondernemen. Daar zitten ze geheel fout een incassobureau kan de debiteur gewoon dagvaarden. Het incassobureau maakt de dagvaarding en het incassobureau laat de dagvaarding dan betekenen via een deurwaarder. Nu is de minnelijke incasso daadwerkelijk gerechtelijke incasso geworden.

Minnelijk incasseren

Wij hebben 85% succes met minnelijk incasseren. Wij wijzen de klant erop dat de kosten allemaal op hun gaan worden verhaald. Een duur geintje. in sommige gevallen is de vordering zelfs verdubbeld door de kosten. Als incassobureau leggen we dit dan ook goed uit, zodat de debiteur weet wat er staat te gebeuren bij niet betalen. In de tien dagen incasso kunnen mensen ook een regeling treffen, waarbij ze dan wel direct een bedrag moeten betalen.

Schakel op tijd een incassobureau in

Schakel op tijd een incassobureau in!

crediet prent

Op kantoor hebben wij dit oude bord hangen, “ik verkocht op crediet, ik verkocht contant” Het is wel een oude spreuk maar gaat nog steeds op anno 2016. Zodra uw klanten niet betalen en u heeft diverse aanmaningen reeds verzonden dan kunt u het beste een incassobureau inschakelen. De debiteur wil dan imers niet betalen. Niet willen of niet kunnen betalen is ook een groot verschil.

De debiteur laat niets van zich horen, dat kan twee dingen betekenen in de incasso wereld, of de debiteur is tijd aan het rekken of hij wil niet betalen. Veelal is het met incasso zo gesteld, des te langer een post open staat, des te minder mensen zijn gemotiveerd te betalen. Het geld daarvan hebben ze inmiddels uitgegeven of voor andere doeleinden gebruikt.

Uw telefoon abonnement, gasrekening wordt vrij snel afgesneden indien u niet betaald. dus u zorgt dan wel dat u deze rekeningen op tijd betaald. Telefoon en energiebedrijven hebben daarom een zeer strak debiteurenbeheer, met andere woorden ze zitten er boven op. En indien de betaling geheel uitblijft dan krijgt u de diensten niet meer geleverd.

Geen diensten meer leveren, is dat een goede aanpak. Wat schiet u er mee op om wel uw diensten te blijven leveren, terwijl er niet meer betaald wordt? Niets. Essentieel is dan ook om op tijd uw openstaande facturen uit handen te geven en dit aan een incassobureau te geven.

Wat doet een incassobureau?

Ten eerste andere ogen dwingen, tevens is er schaamte, aan een incassobureau durven mensen wel de waarheid te vertellen en komt er alsnog een betaling. Of we treffen een regeling met de debiteur. De debiteur die een regeling wil zal dan ook direct ene eerste bedrag moeten betalen wil hij gerechtelijke stappen voorkomen.

Schakel nu een incassobureau, wacht niet langer, no cure no pay incasso via incassobureau juristu.eu

,

Incassobureau Juristu nu inschakelen? 2 tellen werk en de incasso loopt!

Incassobureau Juristu nu inschakelen? 2 tellen werk en de incasso loopt!

Juristu incassobureau is het meest geschikte incassobureau. U kent het vast wel: al weken bent u aan het bellen en whatsappen en de zoveelste aanmaning verzonden en de debietuer verzocht om de openstaande rekeningen te betalen. De zogenaamde klant(een klant die niet betaald is immers geen klant)  belooft steeds te betalen, maar tot uw frustratie ontvangt u allerlei excuses en smoesjes. Dan bent u het zat en bent u op zoek naar een incassobureau die u kan bijstaan in de incasso procedure. Het inschakelen van Incassobureau Juristu, onderdeel van Juristu juristenkantoor incassodiensten, is dan de beste oplossing. Wij zorgen ervoor dat uw debiteuren overgaan tot betaling. wij starten minnelijk en no cure no pay via de 10 dagen incasso aanpak.

Incassobureau Juristu: professioneel en daadkrachtig!

Zodra u voor Incassobureau Juristu kiest, dan merkt u de daadwerkelijke goede communicatie en snelheid van werken. De incasso juristen die bij incassobureau Juristu werken zijn door de wol geverfd en weten waar ze over praten. Toch kan het wel eens voorkomen dat minnelijke  incassovorderingen geen effect hebben. Hiervoor hebben wij een team van uitstekende juristen aan het werk, die zorgen voor een incasso succes via gerechtelijke incasso. Zij zorgen er dan voor dat er rechtstreeks juridische stappen worden genomen. Openstaande incasso vorderingen worden door incassobureau Juristu in alle situaties snel en op de juiste manier afgehandeld via ons incassobureau. na het vonnis schakelen wij de deurwaarder in om beslagen te leggen om waar maar mogelijk.

De beste en snelste incasso resultaten via ons Incassobureau

Het kan erg vervelend en kostbaar zijn als u uw geld niet krijgt van een of meerdere debiteuren. Doordat de debiteuren niet betalen, kunt u zelf in de financiële problemen komen en levert dit u vaak veel negatieve energie op. Het inschakelen van een incassobureau is dan dé oplossing om uw financiële situatie in de hand te houden en van deze negatieve energie af te komen. Ons uitgangspunt is dat ondernemers zich vooral moeten bezig houden met nieuwe opdrachten en nieuwe klanten, meestal is elke zaak 80% positief en 20% negatief, laat de 20% bij ons liggen, dat is voor ons positieve energie. Incasseren is voor ons positief werk. Het is immers ons werk.. Daarom is het verstandig om Incassobureau Juristu in te schakelen voor het incasseren van uw geld. Juristu Incasso staat voor een duidelijke dienstverlening. De snelle en open communicatie van ons incassobureau zorgt ervoor dat een snelle afhandeling van openstaande vorderingen wordt gewaarborgd. Op deze manier kunt u zich volledig focussen op uw eigen zaak. Ons incassobureau zorgt ervoor dat uw geld wordt geïncasseerd.

Debiteuren zijn aansprakelijk voor de kosten die incassobureau Juristu maakt tijdens de gehele incasso procedure. U kunt dus snel over uw geld beschikken zonder daarvoor extra kosten te maken. Bij Incassobureau Juristu heeft u geen last van vaste lasten, zoals abonnementen en dergelijke, puur op de incasso zaak an sich.  Wij werken namelijk niet met abonnementen, waardoor jaarlijks terugkerende kosten niet van toepassing zijn. Ook rekenen wij geen opstartkosten, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Onze ‘no cure, no pay’ werkwijze levert u alleen maar voordelen op. Veel klanten gingen u hierdoor tot grote tevredenheid al voor, zoals u deze homepage kunt zien . Kortom: bent u op zoek naar een goed en snel succesvol incassobureau? Vul dan nu uw incasso in op de homepage!

 

,

Wanneer start een incassobureau een gerechtelijke incasso procedure?

Wanneer start een incassobureau een gerechtelijke incasso procedure?

Incassobureau

Incassobureau Juristu start ten eerste altijd de minnelijke incasso procedure. Als incassobureau is dit belangrijk om eerst minnelijk te incasseren. We krijgen hierdoor contact met de debiteur en kunnen bepalen of de debiteur verhaal biedt, tevens wijzen we de debiteur er op dat wij gaan dagvaarden indien er niet betaald gaat worden. Ook zal de debiteur worden geconfronteerd met alle procedure kosten van de gerechtelijke incasso.

De 10 dagen minnelijke incasso aanpak van incassobureau Juristu

Ten eerste krijgt de debiteur van het incassobureau een mail met daarin de incasso vordering. In de incasso vordering staan precies de schulden inclusief de incasso kosten. Het incassobureau zal de debiteur ook een sms sturen met daarin de vermelding van de incasso vordering. Het incassobureau zal dan ook de debiteur nog bellen en hem wijzen op de incassoprocedure. Indien de debiteur niet betaald, dan gaat de minnelijke incasso procedure over tot een gerechtelijke incassoprocedure.

85% van de incasso vordering van het incassobureau betaald binnen 10 dagen

De juridische incassodruk voeren wij als incassobureau Juristu vrij hoog op. De debiteur staat voor de keuze.  Betalen via minnelijke incasso aan het incassobureau of een gerechtelijke procedure ingaan met alle kosten die daarbij komen. De  debiteur kiest op dit moment van de minnelijke incasso in 85% van de gevallen om te betalen. Dit ter voorkoming van hoge procedure incasso kosten van het incassobureau.

Wat is het verschil tussen minnelijke incasso en gerechtelijke incasso door een incassobureau?

Het grote verschil tussen minnelijke incasso en gerechtelijke incasso is dat de rechter er niet aan te pas komt en dat het incassobureau door middel van juridische druk de incasso vordering betaald krijgt. Dan zijn dient de debiteur slechts de wettelijke incassokosten te betalen aan het incassobureau. De incassoprocedure is dan binnen 10 dagen een succes. Ook zijn de incassokosten dan laag voor de debiteur. Wij als incassobureau wijzen daar dan ook continu op.

Wanneer starten we de gerechtelijke procedure?

Zodra de debiteur geheel niet in beweging komt, dan starten we de gerechtelijke incassoprocedure. Het incassobureau doet dit in overleg met de opdrachtgever. Zodra we de opdracht hebben, betaald de opdrachtgever een voorschot voor de incasso kosten in de procedure van het incassobureau. Het incassobureau maakt dan een incasso dagvaarding en zal deze betekenen bij de debiteur. De debiteur krijgt dan de dagvaarding door de deurwaarder betekend thuis of op kantoor, daar waar de debiteur staat ingeschreven. Is de persoon in kwestie niet ingeschreven en u weet wel waar die woont dan kan de incasso dagvaarding in de hand aangereikt worden.

Wanneer is er geld?

Zodra de rechtbank een vonnis heeft uitgesproken in de incasso procedure, dan geeft het incassobureau opdracht aan de deurwaarder om het vonnis te betekenen. Betaald de veroordeelde niet dan geeft incassobureau Juristu opdracht tot leggen van beslagen, denk aan loonbeslag, uitkering beslag, bankbeslag etc. Zodra er dan betaald is, dan ontvangt de opdrachtgever een afrekening, met een overzicht van de ontvangsten en voorschotten die reeds aan het incassobureau betaald zijn.

De incassoprocedure komt ten einde

Het geld van de incasso procedure is ontvangen, het geld is binnen de incassoprocedure komt ten einde. Het incassobureau tevreden over de incasso procedure en de opdrachtgever tevreden, het geld is binnen.

Minnelijke incasso geeft altijd de voorkeur, daarom voeren wij de eerste 10 dagen incasso ook de druk flink op, dit scheelt veel tijd en kosten voor zowel de opdrachtgever als de debiteur.

Vul nu uw incasso opdracht in en misschien beschikt u ook binnen 10 dagen weer over uw eigen geld!