,

Incassobureau of rechtsbijstand, wat is beter?

rechtsbijstand

Incassobureau of rechtsbijstand, wat is beter?

Onlangs was er een aandacht in het tv programma Radar over rechtsbijstand verzekeringen. Verzekeraars willen eerder schikken dan juristen, advocaten of incassobureau’s omdat procederen te kostbaar zal zijn. Indien u bijvoorbeeld een vordering heeft van € 20.000,- en uw rechtsbijstand verzekeraar gaat schikken voor € 10.000,- om een procedure te voorkomen, dan schiet u er als opdrachtgever € 10.000,- bij in. De rechtsbijstand verzekeraar heeft dan geen kosten hoven maken, die normaliter in uw verzekering horen te vallen. Kortom de rechtsbijstandverzekeraar verdient aan uw verzekering door niet te procederen, maar voor een lager bedrag te schikken. Het item kunt u hier terug zien: Radar item rechtsbijstand verzekeraars

rechtbank

Schikken of procederen?

Een en ander hangt af van uw zaak. Bijvoorbeeld u heeft een vordering op een partij, waarbij u een duidelijke opdracht heeft met facturen en de tegenpartij weigert gewoonweg te betalen. Dan adviseren wij niet om te schikken. Schikken dat doet u alleen, indien u ook tekort bent geschoten in de opdracht. Stel u heeft een opdracht moeten uitvoeren en er is duidelijke correspondentie, waaruit blijkt dat u tekort bent geschoten en de tegenpartij heeft daar ook een hele goede onderbouwing van, dan is het een reden om eventueel te schikken. Indien de tegenpartij alleen maar wat roept en de betalingen alleen maar aan het rekken is, dan adviseren wij zeker niet te schikken maar gewoon te procederen, dit kan ook bijvoorbeeld met een beslag vooraf het uitbrengen van de dagvaarding.

incassoteam

Wat is voordeliger een incassobureau of rechtsbijstandverzekering?

We zijn er van overtuigd dat een incassobureau vele malen voordeliger is dan een rechtsbijstandverzekering. Ten eerst werkt een incassobureau op no cure no pay, wij zijn zeer gemotiveerd om uw incasso te incasseren, dan verdienen we pas. Een rechtsbijstandsverzekering heeft uw geld al, u betaald immers maandelijks voor uw verzekering. De verzekeraar zit niet op werk en kosten te wachten, dus die wil zo snel mogelijk de zaak afronden, elk uur dat een rechtsbijstandverzekeraar met uw dossier bezig is kost dat geld. Een verzekeraar wil immers geld verdienen en zo weinig mogelijk kosten maken. Een incassobureau wil ene zo hoog mogelijk vordering, want dan zijn de incassokosten ook hoger. Indien u ook nog eens gaat uitrekenen hoeveel premie u al jaren betaald, terwijl u daar geen gebruik van maakt, dan zal de kosten en baten analyse ook laten zien dat een incassobureau voordeliger is om uw openstaande vorderingen te incasseren.

Incassobureau en deurwaarder

Zodra wij voor onze opdrachtgever niet minnelijk kunnen incasseren, adviseren wij na 10 dagen onze opdrachtgever om te gaan dagvaarden of niet. Een en ander is afhankelijk van de verhaalbaarheid op de debiteur, de hoogte van de vordering en de gehele casus op zich. Indien dit positief is, dan gaat één van onze juristen een dagvaarding maken. Deze dagvaarding is geheel op maat en aan de hand van het dossier wat wij dan al hebben gekregen van onze opdrachtgever. De dagvaarding is essentieel, des te sterker deze is, des te sneller de rechter er een vonnis over velt, die positief is voor onze opdrachtgever. De deurwaarder zal de dagvaarding betekenen bij de debiteur. De betekening is een wettelijke manier van aanschrijven, zo weet de rechtbank dat de debiteur de dagvaarding heeft ontvangen. Dus een incassobureau geeft de deurwaarder de opdracht. zodra er een vonnis is geeft het incassobureau de opdracht om beslagen te leggen indien de debiteur alsnog niet betaald.

Kortom een incassobureau is inzetbaar op het moment dat u ze nodig heeft en de incassokosten worden bovenop uw vordering gezet.

Dien u incasso nu in alhier Nu-Incasseren